Меню

Математика п?нінен тесттік тапсырмалар

Бесплатные математиалы для Математика п?нінен тесттік тапсырмалар. С помощью него можно легко провести любую самостоятельную, контрольную или проверочную работу, а также задать домашнюю работу. Практическое пособие содержит также правильные ответы на каждый вопрос.

Тесттік тапсырмалар

«Көптаңбалы сандармен есепті шығару»

1.Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте.

(234+566)* (346+234)*0

А) 5 В) 6

Ә) 9 С) 0

2.Есептеп, дұрыстығын тексер.

100 983 -23671

А) 78222 В) 87206

Ә)77222 С) 97265

3.Баған түрінде бөлуді орында.

960 180:60

А) 16003 В) 26008

Ә)16005 С) 34405

4.Есепті шығар.

Егер ұшақ 795 км/сағ жылдамдықпен 5 сағат ұшатын болса,

онда ол қандай арақашықтықты ұшып өтеді?

А) 4885 В) 3975

Ә)5995 С) 34405

5. Теңдеуді шеш.

80000:y=4000-2000

А) 60 В) 90

Ә)40 С) 400

6. Есепті шығар.

Сыныпты жөндеу жұмысы үшін 670 теңгеден 5 банка ақ сыр және 580

теңгеден сонша банка көк сыр сатып алынды. Барлық сатып алынған сырға

қанша ақша төленді?

А) 6250 В) 4822

Ә)6350 С) 8540

7.Теңдеуді шеш.

183-x=3*12

А) 247 В) 147

Ә)148 С) 150

8.Ес епте.

Мотоциклші 20 км/сағ жылдамдықпен 80 км жол жүрді. Ол жолға қанша уақыт жұмсалды?

А) 5 сағ В) 4сағ

Ә) 7 сағ С) 10 сағ

9. Есептеуді орында.

1 сағ12 мин- 47 мин

А) 25 мин В) 1сағ 25 мин

Ә) 35 мин С) 1 сағ 35 мин

10.Амалдарды орында.

309*2+516:4

А) 747 В) 945

Ә) 900 С) 847

11. Есепте.

950 521-8 214

А) 952 337 В) 942 307

Ә) 852 337 С) 852 307

12. Шамаларды орында.

16ц 25кг:5

А) 337кг В) 400 кг

Ә) 325 кг С) 500 кг

13. Есепті шығар.

9400*50+600

А) 500 600 В) 470 700

Ә) 540 600 С) 470 600

14. Біртаңбалы санның куб мәнін тап. Есепте.

10000- 73

А) 9657 В) 9600

Ә) 9567 С) 9700

15.Тіктөртбұрыштың периметрін тап.

Тіктөртбұрыштың ұзындығы 12 см, ал ені одан 2 есе кем.

А) 46 см В) 36 см

Ә) 9 см С) 10см

Тесттің кілті

1

С

9

А

2

Ә

10

А

3

А

11

В

4

В

12

Ә

5

Ә

13

С

6

А

14

А

7

В

15

В

8

В

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *