Меню

Ona tilidan 4-sinf uchun test IV chorak

Бесплатные математиалы для Ona tilidan 4-sinf uchun test IV chorak. С помощью него можно легко провести любую самостоятельную, контрольную или проверочную работу, а также задать домашнюю работу. Практическое пособие содержит также правильные ответы на каждый вопрос.

1-6-mavzulardan test

1. Insoniyat tarixini – “qadimgi”, “o`rta”, “yangi tarix davri” ga bo`lib o`rganishni qaysi hudud marifatchilari taklif qilishgan?
A) ispan B) ingliz C) italyan D) fransuz

2. O`rta asrlarda yurtimizga qilingan bosqinchilik yurishlarida qaysi xalqlar Urganchni egallash bilan birga har bir askari hisobiga 24 kishi asirni o`zi bilan birga olib ketgan?
A) arablar B) mo`g`ullar C) turklar D) eftallar

3. Qaysi sarkarda Rimning g‘arbiy

qismiga imperator kerak emasligini e’lon qilib,

hokimiyat ramzlarini Konstantinopolga – Sharqiy

Rim imperatoriga jo‘natib yuborgan?
A) Atilla B) Alarix C) Odoakr D) Xlodvig

4. Rim imperiyasining shimoliy-sharqiy chegaralari bo`ylab joylashgan varvar qabilalari milodiy asr boshlarida qanday tuzumni boshdan kechirishar edi?

A) hududiy qo`shnichilik jamoasida yashashgan;

B) urug`chilik jamoasida yashashgan;

C) ibtidoiy to`da shaklida yashashgan;

D) urug-`aymoqchilik tarxida yashashgan;

5. Qadimgi german xalqlari tarixiga bag`ishlangan

,,Galliya urushlari haqida xotira” asari muallifini aniqlang.

A) Tatsit B) Menandr

C) Alkuin D) Yuliy Sezar

6. German xalqlari ichki savdosida eng muhim ashyo qaysi mahsulot hisoblanar edi?

A) temir B) qahrabo C) oltin D) teri

7. Milodning ilk asrlarida Osiyo (a) va Yevropada (b)gi qaysi qabilalarda mulkiy tabaqalanish kuchayib, ular zaiflasha boshlagan Rim imperiyasiga bosqinlarini kuchaytirishgan?

A) a-mo’g’ul; b-slavyan B) a-turk; b-kelt

C) a-xunn; b-german D) a-arab; b-german

8. Zaiflashib qolgan Rim imperiyasidan birinchi bo`lib ajralib chiqqan german xalqlari asos solgan davlatni aniqlang.

A) Ostgotlar B) Vestgotlar

C) vandallar D) angl-sakslar

9. Franklar davlati asoschisi bo`lgan Xlodvig qaysi qabila sardori edi?

A) karolinglar B) merovinglar

C) prejimislovichlar D) saksoniyaliklar

10. Rasmda tasvirlangan hukmdor faoliyati bilan bog’liq to’g’ri ma’lumotni aniqlang.

A) Varvar qabilalari yo‘lboshchilari

ichida birinchi bo‘lib xristianlikni

qabul qiladi

B) Uning davrida frаnklаrda

an’anaviy xalq lashkari o‘rnida оtliq

ritsarlar qo‘shini vujudga kelgan

C) Muqaddas Rim imperiyasiga asos solgan

D) 879-yilda daniyaliklar bilan tinchlik sulhini tu-

zadi

11. Xlodvig davrida taqdim etilgan benefetsiy yerlar asosan kimlarga berilgan?

A) harbiy va ruhoniylar

B) ruhoniy va savdogarlar

C) amaldor va savdogarlar

D) harbiy va yaqin hamkorlar

12. Dastlab vujudga kelgan feodallar asosini tashkil etgan tabaqalarni aniqlang.

1. savdogar 2. jangchi 3. dehqon 4. ruhoniy

5. zodagon 6. hunarmand 7. sudxo`r

A) 1, 2, 3 B) 3, 4, 6 C) 2, 4, 5 D) 1, 6, 7

13. Franklar tomonidan bosib olingan va keyinchalik o`lpon to`lashga majbur etilgan german qabilalarini aniqlang.

1.got 2. bavar 3. vandal 4. ostgot 5.alleman

6.langobard 7. tyuring 8. lujichan

A) 1,3,5 B) 2,4,8 C) 2,5,7 D) 1,5,7

14. Franklar hayotida muhim rol o`ynagan graflar amalda qanday huquqlarga ega bo`lishagn edi?

1. harbiy qo`mondon 2. sud qilish 3. soliq yig`ish. 4. jazo tayinlash 5. yig`ilgan soliqlarga to`la egalik qilish 6. yer taqsimlash 7. mulkni tasarruf etish;

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 6 C) 1, 5, 7 D) 5, 6, 7

15. Franklar hayotida muhim rol o`ynagan gallar mamlakatning qaysi qismida istiqomat qilgan?

A) janub B) shimol C) g`arb D) sharq

16. Xaritada raqamlarda ko’rsatilgan hududlarda qaysi german qabilalari o’z davlatiga asos solgan?

A) 1-vandal, 2-ostgot, 3-frank

B) 1-aleman, 2-frank, 3-langobard

C) 1-burgund, 2-langobard, 3-bavar

D) 1-vestgot, 2-ostgot, 3-angl-saks

17. Franklar qirolligi qaysi voqeadan so`ng imperiya deb atala boshlangan edi?

A) Karl langobardlarni yenggach;

B) Ispan markasi tashkil etilgach;

C) Buyuk Karl imperatorlik tojini kiygach;

D) Sakslar yurti to`liq egallangach;

18. Buyuk Karl zamonida yirik zodagonlar va yer egalari ishtirok etuvchi yig`in yilda necha marta chaqirilar edi?

A) 3 B) 5 C) 2 D) 4

19. Vizantiya hududiga slavyan qabilalari qachon o`rnasha boshlagan?
A) VI asr o`rtalarida B) VII asr boshlarida

C) IV asr oxirida D) VII asr so`nggi choragida

20. Buyuk Karlning qaysi xalqlarga nisbatan olib borgan harbiy yurishlari ancha murakkab kechgan?
A) sak B) saks C) britt D) langobard

21. Vizantiya nomiga asos bo`lgan koloniya qaysi shaharda joylashgan?
A) Fasis B) Megara C) Olviya D) Xersones

22. Buyuk Karl tashkil etgan imperiya o`rnida vujudga kelgan yangi davlatlarni aniqlang.

1.Britaniya 2. Saksoniya 3. Germaniya 4.Ispaniya 5. Italiya 6. Fransiya 7. Avstriya

A) 1, 4, 5 B) 3, 6, 7 C) 2, 4, 6 D) 3, 5, 6

23. Otton I ning vengerlar bilan hal qiluvchi jangi qaysi hududda bo`lib o`tgan edi?

A) Chud ko`li atrofida B) Mansikertda

C) Kulikova bo`yida D) Lex daryosi

24. 962-yilda vujudga kelgan Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga Germaniya hududidan tashqari yana qaysi hudud ham kirgan edi?

A) Ispaniyaning bir qismi B) Pireney yarim oroli

C) Italiyaning shimoli D) Britaniya oroli

25. Xristian katolik cherkovi homiyligida bo‘lgan davlat aholisi X asrda kimning gapiga ko’proq quloq solardi?

A) qirolning B) yepiskopning

C) gersogning D) papaning

26. Milodiy 407-yil …

A) Rim legionlari tomonidan Londonga asos solindi;

B) Rim legionlari Britaniyani tashlab Italiyada qaytdi;

C) Amrovisiy Avrelian vafot etishi natijasida angl-sakslar Britaniyani katta qismini egalladilar;

D) Normannlar Londonni egalladilar;

27. Amroviy Avrelian vafotidan so`ng angl-sakslar tomonidan bosqinga uchramagan kelt hududlarni aniqlang.

1. Irlandiya 2. Islandiya 3. Shotlandiya

4. Britaniya shimoli 5. Britaniya g`arbi

6. Pireney yarim oroli 7. Skandinaviya yurti

A) 1, 3, 4 B) 2, 4, 6 C) 1, 3, 5 D) 4, 5, 6

28. Daniyaliklarga qarshi kurashib , ular bilan shartnoma imzolashga muvaffaq bo`lgan Uesseks qirolini aniqlang.

A) Buyuk Alfred B) Siagriy

C) Sugeriy D) Velisariy

29. Sharqiy Rim imperiyasida G`arbiy Rim imperiyasidagi kabi qulchilik saqlanib qolsada, uning iqtisodiy barqarorligini ta`minlagan omillarni aniqlang.

A) kuchli qo`shinning mavjudligi va podsholarning oqilona siyosati;

B) aholining katta qismini erkin dehqonlar tashkil etishi va sun`iy sug`orishga asoslangan sermahsul dehqonchilik;

C) tashqi kuchlarning deyarli xavf solmaganligi va dengizchilikning yaxshi yo`lga qo`yilganligi;

D) Sharq xalqlari bilan savdoning yaxshi yo`lga qo`yilganligi va kuchli armiyaning mavjudligi;

30. Vizantiyani G‘arb va Sharq orasidagi mamlakat deb atalishiga nima sabab bo’lgan?

A) yunonlar son jihatidan ko’p bo’lgani bois

B) ham Yevropa, ham Osiyo hududlari kirganligi bois

C) ellinizm chuqur qaror topgani uchun

D) quruqlik va dengiz yo’llari kesishgan yerda joylashgani uchun

29. Dastlabki kitob bosish dàstgohi qachon va qayerda yaràtiladi?

A) XIVasrda Yevropada

B) XI asrda Xitoyda

C) mil. avv. IV asrda Afinada

D) mil. I asrda Rimda

30. Qàttiq, qàtronli (smolàli) và tiniq sàriq ràngli ma’danni aniqlang.

A) bronza B) kahrabo C) rux D) qo’rg’oshin


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *